Które zwierzęta muzułmanie uważają za nieczyste i złe?

czarne koty
czarne psy
czarne konie
czarne pająki
Według nie­któ­rych na­uczy­cie­li mu­zuł­mań­ski­ch, czarne psy są żyjącym wcie­le­niem zła. Więk­szość mu­zuł­ma­nów uważa psy za nie­czy­ste, a kontakt z psią śliną wymaga od nich sied­mio­krot­ne­go obmycia się. Bry­tyj­ska policja otrzy­mu­je ciągłe skargi na używanie psów podczas prze­szu­kań oso­bi­stych lub prze­szu­kań domów na­le­żą­cych do mu­zuł­ma­nów. W związku z tym roz­wa­ża­ne jest wpro­wa­dze­nie spe­cjal­nych ochra­nia­czy na psie łapy.

Rozkład odpowiedzi

czarne koty
czarne psy
czarne konie
czarne pająki
odpowiedzi
flagNorwegia
4%
91%
4%
0%
46
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
11%
81%
1%
4%
61
flagHolandia
11%
80%
4%
2%
85
flagIrlandia
13%
76%
4%
2%
43
flagWielka Brytania
18%
74%
3%
2%
475
flagNiemcy
17%
74%
5%
2%
217
flagWłochy
20%
73%
5%
0%
34
flagPolska
17%
72%
5%
3%
17356
flagIndie
19%
72%
1%
3%
103
flagUkraina
21%
72%
2%
2%
37
flagKanada
17%
71%
2%
8%
70
flagArabia Saudyjska
14%
71%
7%
7%
28
flagPakistan
20%
70%
1%
4%
67
flagFrancja
11%
68%
8%
8%
35
flagSzwajcaria
10%
68%
6%
13%
29
flagDania
20%
68%
0%
8%
25
flagNieznany
21%
66%
8%
3%
771
flagSzwecja
25%
65%
0%
2%
35
flagStany Zjednoczone
22%
64%
4%
6%
621
flagAustralia
33%
64%
2%
0%
45

Płeć

men72%
women70%
czarne koty
17%
19%
czarne psy
72%
71%
czarne konie
6%
6%
czarne pająki
3%
3%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Samuel Cockman
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.