Który aktor nie jest mile widziany w Chinach?

Matt Damon
Brad Pitt
Johnny Depp
Jack Nicholson
Film "Siedem Lat w Tybecie" spotkał się z po­tę­pie­niem ze strony władz Chiń­skich. Za­rzu­co­no mu wy­pa­cza­nie historii oraz celowe por­tre­to­wa­nie funk­cjo­na­riu­szy chiń­skich jako osoby aro­ganc­kie i bru­tal­ne. Ogło­szo­no, że reżyser Je­an-Ja­cqu­es Annaud oraz aktorzy Brad Pitt i David Thewlis nie są w Chinach mile wi­dzia­ni. Jednak w roku 2012 Annaud prze­wod­ni­czył jury fe­sti­wa­lu fil­mo­we­go w Szan­gha­ju, nie jest więc jasne, w jakim stopniu owo oświad­cze­nie stanowi prze­szko­dę w od­wie­dze­niu Chin.

Rozkład odpowiedzi

Matt Damon
Brad Pitt
Johnny Depp
Jack Nicholson
odpowiedzi
flagFinlandia
0%
100%
0%
0%
48
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
2%
93%
4%
0%
45
flagWłochy
3%
84%
4%
7%
63
flagSzwajcaria
6%
83%
8%
2%
49
flagHiszpania
5%
80%
2%
12%
40
flagHolandia
2%
78%
12%
5%
137
flagGrecja
7%
76%
7%
7%
26
flagSzwecja
8%
72%
13%
6%
61
flagAustria
10%
71%
10%
7%
39
flagNiemcy
6%
70%
12%
10%
368
flagNorwegia
11%
70%
7%
9%
51
flagWielka Brytania
7%
64%
14%
12%
671
flagPolska
8%
63%
15%
12%
25123
flagStany Zjednoczone
7%
61%
16%
14%
311
flagFrancja
6%
56%
16%
18%
65
flagIndie
5%
55%
17%
21%
70
flagIrlandia
7%
54%
16%
21%
92
flagNieznany
11%
51%
26%
11%
1266
flagDania
8%
51%
15%
17%
45
flagKanada
16%
45%
27%
10%
37

Płeć

men62%
women63%
Matt Damon
8%
7%
Brad Pitt
62%
64%
Johnny Depp
18%
17%
Jack Nicholson
10%
11%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który aktor nie jest mile widziany w Chinach?
28405
63%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Kevin Poh
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.