Który pierwiastek chemiczny jest oznaczony symbolem Ga?

german
445
gadolin
918
gal
6993
grafit
374
Ga to symbol chemiczny galu, Ge - germanu, Gd - gadolinu.
popraw to pytanie
globalquiz.org
zasięg: raczej globalnechemiapierwiastki chemiczne
Ilustracja: Science Activism