Który pierwiastek chemiczny jest oznaczony symbolem Tl?

tantal
2327
tor
319
tal
4075
tul
868
Łacińska nazwa talu to "thallium", stąd symbol Tl. Ta oznacza zaś tantal, Th - tor, Tm - tul.
popraw to pytanie
globalquiz.org
zasięg: raczej globalnechemiapierwiastki chemiczne
Ilustracja: Science Activism