Który pierwiastek chemiczny tworzy związki mające zazwyczaj bardzo intensywne barwy?

cynk
3029
lit
2401
chrom
7389
wanad
2091
Na związek chromu z kolorami wskazuje jego nazwa, pochodąca od greckiego słowa chroma, oznaczającego kolor. Wiele ze związków chromu wykorzystywane jest jako barwniki, w tym znana z wyglądu amerykańskich autobusów szkolnych chromowa żółć (dziś już nieużywana ze względu na zawartość ołowiu). Chrom odpowiada także za zielony kolor butelek i czerwień rubinów.
popraw to pytanie
globalquiz.org
zasięg: raczej globalnechemiakoloryłacinapierwiastki chemiczne