Czym głównie żywią się palczaki madagaskarskie?

owocami
rybami
owadami
krwią
Palaczak ma­da­ga­skar­ski zajmuje tę samą niszę eko­lo­gicz­ną, co dzięcioł - wy­szu­ku­je owady pod korą drzew. Ma wy­spe­cja­li­zo­wa­ną rękę - trzeci palec jest cieńszy od po­zo­sta­łych i służy do stukania w korę, celem lo­ka­li­za­cji pustych prze­strze­ni na słuch. Czwarty palec jest na­to­miast dłuższy i służy do wy­cią­ga­nia owadów z dziur.

Rozkład odpowiedzi

owocami
rybami
owadami
krwią
odpowiedzi
flagFinlandia
0%
0%
98%
1%
62
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
0%
0%
96%
1%
57
flagSzwajcaria
2%
0%
94%
2%
36
flagWłochy
7%
1%
88%
1%
54
flagGrecja
4%
0%
87%
8%
24
flagHolandia
9%
1%
82%
7%
99
flagSzwecja
16%
0%
78%
5%
55
flagStany Zjednoczone
14%
2%
77%
5%
350
flagIrlandia
18%
1%
75%
3%
53
flagHiszpania
18%
0%
74%
7%
27
flagWielka Brytania
12%
2%
72%
11%
449
flagRosja
17%
0%
72%
10%
40
flagAustria
11%
0%
70%
18%
27
flagNiemcy
15%
5%
69%
9%
220
flagPolska
14%
3%
68%
12%
17007
flagIndie
17%
4%
65%
13%
99
flagUkraina
13%
2%
63%
21%
46
flagFrancja
23%
5%
61%
10%
39
flagNieznany
24%
5%
52%
18%
1058
flagNorwegia
28%
10%
46%
14%
28

Płeć

men66%
women70%
owocami
16%
14%
rybami
3%
3%
owadami
66%
70%
krwią
12%
11%

Wersje językowe

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Dr. Mirko Junge
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.