Który pierwiastek chemiczny odkryty został w Rosji?

Tytan
3905
Bor
3808
Ruten
12532
Magnez
1111
Nazwę pierwiastka pochodzi od łacińskiego słowa Ruthenia, oznaczającego Ruś. Ruten odkryty został w roku 1844 przez Ensta Clausa (urodził sie w niemieckiej rodzinie na terenie dzisiejszej Łotwy, studiował w Petersburgu) na uniwersytecie w Kazaniu.
popraw to pytanie
globalquiz.org
zasięg: raczej globalnechemiahistoria chemiiłacinanazwyodkryciapierwiastki chemiczneRosja