Który z budapeszteńskich mostów jest chronologicznie najstarszy?

Most Wolności
788
Most Elżbiety
1192
Most Małgorzaty
1402
Most Széchenyiego
2049
Most Széchenyiego (zwany również Łańcuchowym) został zbudowany i oddany do użytku w 1849 roku. Jego budowa trwała 10 lat, a nad realizacją projektu czuwał szkocki inżynier Adam Clark. Co istotne, most ten stanowił pierwsze stałe połączenie między leżącymi po przeciwnych stronach Dunaju – Budą i Pesztem, co znacząco przyspieszyło proces integracji obu miast, doprowadzając do późniejszego ich połączenia. Był jednocześnie pierwszą tego typu budowlą kamienną na odcinku Dunaju w granicach ówczesnych Węgier.
popraw to pytanie
Filip Flo
zasięg: raczej globalnearchitekturaBudapeszthistoriahistoria Europymiasta
Ilustracja: Arian Zwegers