Który z kolei Dalajlama jest obecnym przywódcą buddystów tybetańskich?

DalajlamaV
487
Dalajlama XIV
2470
Dalajlama XVIII
2512
Dalajlama XXXIV
1413
Dalajlama - przedstawiciel szkoły gelug – jednej z czterech największych szkół buddyzmu tybetańskiego. Buddyści tybetańscy uważają dalajlamę za manifestację bodhisattwy współczucia Awalokiteśwary, który odradza się, aby udostępniać wyzwalające z cierpienia nauki innym czującym istotom. Obecnym władcą Tybetu jest Dalajlama XIV [Tenzin Gjaco] panujący od 1940r. a od 1959 przebywający na uchodźstwie.
popraw to pytanie
Paweł Kołodziejczyk
zasięg: raczej globalneludypaństwareligieTybetXX wiek