Który z podanych narkotyków ma działanie odwrotne do pozostałych?

Heroina
Kokaina
Meskalina
Amfetamina
Heroina jest de­pre­san­tem - wpro­wa­dza w stan eu­fo­rycz­ne­go uspo­ko­je­nia (tak jak inne opiaty, w tym opium). Po­zo­sta­łe wy­mie­nio­ne nar­ko­ty­ki to po­bu­dza­ją­ce sty­mu­lan­ty.

Rozkład odpowiedzi

Heroina
Kokaina
Meskalina
Amfetamina
odpowiedzi
flagSzwecja
45%
0%
36%
18%
11
flagFrancja
45%
9%
36%
9%
11
flagNorwegia
40%
0%
50%
10%
10
flagWielka Brytania
34%
10%
36%
16%
101
flagStany Zjednoczone
34%
26%
30%
8%
23
flagNiemcy
32%
8%
41%
17%
56
flagHolandia
30%
7%
53%
7%
26
flagPolska
26%
11%
46%
14%
6147
flagIrlandia
26%
13%
43%
17%
23
flagNieznany
17%
7%
59%
14%
502

Płeć

men25%
women23%
Heroina
25%
23%
Kokaina
8%
10%
Meskalina
53%
49%
Amfetamina
13%
15%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który z podanych narkotyków ma działanie odwrotne do pozostałych?
7012
26%

Szczegóły

Autor: Przemek
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.