Który z poniższych języków najsłabiej znał Ryszard Lwie Serce?

angielski
okcytański
francuski
łacinę
Ryszard Lwie Serce urodził się w Oks­for­dzie i spędził w Anglii pierwsze osiem lat życia, nie ma jednak pew­no­ści, czy w ogóle mówił po an­giel­sku. Był czło­wie­kiem wy­edu­ko­wa­ny­m, pisał wiersze po fran­cu­sku (w języku swojego dworu) i oksy­tań­sku. Większą część życia spędził we Francji, trak­tu­jąc kró­le­stwo Anglii jako źródło przy­cho­dów po­trzeb­nych na kampanie woj­sko­we.

Rozkład odpowiedzi

angielski
okcytański
francuski
łacinę
odpowiedzi
flagFinlandia
95%
2%
1%
1%
81
flagSzwajcaria
88%
3%
5%
3%
59
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
88%
7%
1%
1%
51
flagWłochy
83%
8%
2%
4%
105
flagHiszpania
80%
6%
4%
6%
45
flagGrecja
75%
8%
8%
8%
36
flagHolandia
74%
8%
8%
9%
131
flagSzwecja
73%
7%
10%
8%
78
flagWielka Brytania
71%
10%
7%
10%
748
flagAustria
71%
8%
11%
8%
45
flagNiemcy
66%
9%
9%
13%
374
flagDania
65%
24%
6%
3%
29
flagPolska
60%
13%
12%
13%
25128
flagStany Zjednoczone
59%
18%
10%
10%
407
flagFrancja
58%
12%
12%
16%
55
flagKanada
58%
18%
14%
10%
50
flagNorwegia
55%
12%
23%
8%
47
flagIrlandia
53%
6%
19%
21%
66
flagIndie
43%
25%
16%
15%
72
flagNieznany
38%
24%
17%
19%
1448

Płeć

men58%
women69%
angielski
58%
69%
okcytański
15%
9%
francuski
12%
10%
łacinę
13%
11%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który z poniższych języków najsłabiej znał Ryszard Lwie Serce?
28789
60%

Szczegóły

Autor: marzycielka
Ilustracja: Jitze Couperus

Historia

1 czerwca 2013 21:46:02 utworzył marzycielka »
28 stycznia 2018 01:50:09 zmienił Wiktor Jędrzejczak »
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.