Który zapis: "żyd" czy "Żyd" jest poprawny?

małą literą
1800
wielką literą
4542
zależy od znaczenia
7799
żadna z tych form nie jest poprawna
269
Słowo "Żyd" oznacza członka narodu żydowskiego, podobnie jak "Polak". Słowo "żyd" oznacza wyznawcę judaizmu, podobnie jak "chrześcijanin". Akurat w przypadku tej religii są to często (ale nie zawsze!) terminy tożsame.
popraw to pytanie
globalquiz.org
zasięg: raczej specyficzne dla językaIzraeljęzyk polskijudaizmŻydzi