Który zespół heavymetalowy zapożyczył swą nazwę od przedstawionego na na zdjęciu narzędzia tortur?

Black Sabbath (Czarny Sabat)
1022
Iron Maiden (Żelazna Dziewica)
9481
Judas Priest (Ksiądz Judasz)
499
Metallica
668
Nie jest jasne, czy rzeczywiście (jak zwykło się uważać) żelazne dziewice posiadały kolce po wewnętrznej stronie. Po zbadaniu najsłynniejszego z zachowanych eksponatów stwierdzono, że kolce zostały dodane w XIX w.
popraw to pytanie
Teddy
zasięg: raczej globalneheavy metalhistoriakulturaśredniowieczetortury
Ilustracja: mattmangum