Kwasoród to:

gaz atmosferyczny
związek chemiczny
dawny proces produkcji kwasu solnego
ludowy obrzęd kiszenia kapusty
Kwasoród to dosłowne tłumaczenie grecko-łacińskiego słowa "oxygenium" czyli nazwy tlenu, zaproponowane przez Jędrzeja Śniadeckiego. Do czasu upowszechnienia się propozycji Jana Oczapowskiego - "tlen" od czasownika tlić - była to pierwsza, polska nazwa pierwiastka.
popraw to pytanie
smyru
zasięg: raczej specyficzne dla językaatmosferachemiahistoria języka polskiegojęzyk polskipierwiastkitlen
gaz atmosferyczny
związek chemiczny
dawny proces produkcji kwasu solnego
ludowy obrzęd kiszenia kapusty
odpowiedzi
flagNieznany
34%
13%
30%
21%
23
flagPolska
20%
20%
41%
17%
287