Przetłumacz pytanie
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy.

flag język angielski

How is the fear of pregnancy and childbirth called?
mysophobia
erythrophobia
haphephobia
tokophobia
Tokophobia often leads patients to ask for a Caesarean section. Frequency of appearing: 6-10% pregnancies.
Paweł Kołodziejczyk
0
Popraw to pytanie
5
Bardzo interesujące!

flag język polski

flag język niemiecki

flag język rosyjski

flag język ukraiński