Mastema, Samael, Samiel, anioł Edomu to inne imiona głównie którego chrześcijańskiego demona?

Lucyfera
Szatana
Belzebuba
Beliala
Szatan w języku hebrajskim oznacza oskarżyciela, oszczercę, przeciwnika. W chrześcijaństwie, (a także judaizmie i islamie) jest to jeden z aniołów, który zbuntował się przeciwko Bogu i pociągnął do buntu inne anioły, główny sprawca zła na świecie. Czasem bywa utożsamiany również z Lucyferem lub Belzebubem. W islamie jedno z jego imion Iblis. Został on wygnany z nieba, gdy odmówił złożenia hołdu Adamowi, pierwszemu człowiekowi na Ziemi.
Marko
0
Popraw to pytanie
4
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej globalneBibliaciekawostkidemonyhistoriamitologiareligie

Odpowiedzi według kraju

Lucyfera
Szatana
Belzebuba
Beliala
odpowiedzi
flagNiemcy
40%
33%
20%
6%
15
flagWielka Brytania
20%
29%
20%
29%
24
flagPolska
32%
28%
23%
14%
1113