Gdzie zesłano ostatniego króla Polski St. Aug. Poniatowskiego?

Żytomierza
Petersburgu
Wilna
Grodna
Po upadku powstania Kościuszkowskiego St. August Poniatowski opuścił Warszawę i udał się do Grodna, gdzie 25.XI.1795 r abdykował. Ostatnie lata życia spędził w Petersburgu. Dla jego przeciwników, król pozostanie na zawsze tym, który współpracował z Rosją, przystąpił do Targowicy i abdykował, czym przypieczętował upadek Rzeczypospolitej.
Ts
0
Popraw to pytanie
4
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej globalnehistoriahistoria Polskiznani ludzie

Odpowiedzi według kraju

Żytomierza
Petersburgu
Wilna
Grodna
odpowiedzi
flagPolska
17%
51%
7%
24%
347