Mieszkańcy którego kraju nazywają go "Masr" lub "Misr"?

Albanii
2846
Omanu
7681
Egiptu
13387
Somalii
3548
Nazwa "Egipt" pochodzi od greckiego Aígyptos i przyjęła się w Europie, jednak sami Egipcjanie nigdy tak swojego państwa nie nazywali. W starożytności używaną nazwą był "Kemet", co dosłownie oznacza "czarna ziemia". Dziś oficjalna nazwa w języku arabskim to Misr, wymawiany w lokalnym dialekcie jako Masr.
popraw to pytanie
globalquiz.org
zasięg: raczej globalneAfryka PółnocnaArabiaEgiptgeografiajęzykinazwy państw
Ilustracja: Sean Ellis