Młode pszczół to:

gąsienice
czerw
pszczółki
trutnie
Czerw - mło­do­cia­ne, nie­do­sko­na­łe postaci pszczół i trutni. Pojęcie to w psz­cze­lar­stwie obejmuje wszyst­kie stadia roz­wo­jo­we pszczół, a więc jajo, larwę, przed­po­czwar­kę i po­czwar­kę. Wyróżnia się czerw pszczeli i trutowy. Obie te postaci wy­stę­pu­ją najpierw jako czerw otwarty (jajo i larwa), a później jako czerw kryty (przed­po­czwar­ka i po­czwar­ka­). Do­dat­ko­wo czasami można spotkać czerw garbaty. Jest to również czerw trutowy ale roz­wi­ja­ją­cy się w zbyt dlań małych ko­mór­kach psz­cze­lich.

Rozkład odpowiedzi

gąsienice
czerw
pszczółki
trutnie
odpowiedzi
flagNiemcy
0%
66%
11%
22%
18
flagPolska
4%
62%
9%
23%
1977
flagWielka Brytania
0%
62%
15%
21%
32
flagNieznany
8%
55%
9%
26%
299

Płeć

men59%
women66%
gąsienice
6%
2%
czerw
59%
66%
pszczółki
9%
4%
trutnie
24%
25%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Młode pszczół to:
2384
61%

Szczegóły

Autor: Dragona Sobik
Ilustracja: Vipin Baliga
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.