Na czyją cześć Królewiec (dzisiejszy Kaliningrad) nazwano Królewcem?

króla czeskiego
króla niemieckiego
króla polskiego
Immanuela Kanta, króla filozofów
Krzyżacy po­sta­wi­li zamek w 1255 na miejscu pruskiej osady Tu­wang­ste. Zamek pier­wot­nie nazwano Kró­lew­ską Górą na cześć do­wo­dzą­ce­go wyprawą krzyżową prze­ciw­ko po­gań­skim Prusom Prze­my­sła Ottokara II, króla Czech.

Rozkład odpowiedzi

króla czeskiego
króla niemieckiego
króla polskiego
Immanuela Kanta, króla filozofów
odpowiedzi
flagHolandia
46%
23%
15%
15%
13
flagPolska
23%
27%
31%
17%
1717
flagNiemcy
21%
42%
28%
7%
14
flagWielka Brytania
16%
24%
48%
12%
25
flagNieznany
12%
30%
30%
26%
388

Płeć

men17%
women23%
króla czeskiego
17%
23%
króla niemieckiego
29%
22%
króla polskiego
33%
31%
Immanuela Kanta, króla filozofów
20%
23%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Na czyją cześć Królewiec (dzisiejszy Kaliningrad) nazwano Królewcem?
2236
22%

Szczegóły

Autor: smyru
Ilustracja: Sludge G
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.