Na jakie pytanie odpowiada celownik?

komu? czemu?
kogo? czego?
z kim? z czym?
o kim? o czym?
mianownik kto? co? dopełniacz kogo? czego? celownik komu? czemu? biernik kogo? co? narzędnik (z) kim? (z) czym? miejscownik (o) kim? (o) czym? wołacz zwrot do kogoś, czegoś. Celownik (łac. dativus) – jeden z przypadków deklinacji.
Marko1
0
Popraw to pytanie
7
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej globalneCelownik (przypadek)Deklinacja w języku polskimGramatyka języka polskiego