Kiedy w Kościele Katolickim odbywają się rezurekcje?

w Boże Ciało
714
w Wielki Piątek
1159
w Boże Narodzenie
416
w Wielkanoc
3711
To nabożeństwo połączone z procesją, obwieszczajace światu dobrą nowinę - zmartwychwstanie. Nazwa pochodzi od łacińskiego resurrectio - zmarchtwychwstanie (por. ang. resurrection).
popraw to pytanie
Bogusław Lewczyszyn
zasięg: raczej specyficzne dla krajuchrześcijaństwokościółobrzędyreligia
Ilustracja: Magic Madzik