Najkrótsza droga pomiędzy dwoma punktami na powierzchni globusa (kuli) biegnąca po jej powierzchni to?

loksodroma
41
izoklina
84
torodroma
65
ortodroma
83
Na mapie Merkatora ortodroma jest linią krzywą wygiętą w kierunku bliższego bieguna ziemskiego, w przeciwieństwie do loksodromy, która przecina wszystkie południki pod tym samym kątem, a na mapie Merkatora jest linią prostą. Wyznaczanie linii ortodromy jest ważne w nauczaniu nawigacji, gdyż powinny się nią poruszać na dłuższych odległościach statki wodne i powietrzne.
popraw to pytanie
zasięg: raczej globalnegeografiakartografia
loksodroma
izoklina
torodroma
ortodroma
odpowiedzi
flagNieznany
12%
43%
6%
37%
16
flagPolska
15%
29%
24%
29%
259