Najszybsze aparaty fotograficzne w historii skonstruowane były w celu wykonywania zdjęć konkretnych obiektów. Jakich?

wystrzałów z broni palnej
startów rakiet
eksplozji bomb jądrowych
fal dźwiękowych
Aparaty ra­pa­tro­nicz­ne (nazwa od rapid action elec­tro­ni­c) skon­stro­wa­ne zostały w celu re­je­stra­cji zdjęć wcze­snych faz próbnych wybuchów ją­dro­wych. Miały eks­tre­mal­nie krótki czas na­świe­tla­nia zdjęć, do­cho­dzą­cy do 10 na­no­se­kund. W ich kon­struk­cji wy­ko­rzy­sta­no migawki elek­tro­-op­tycz­ne, skła­da­ją­ce się z dwóch dwóch filtrów po­la­ry­za­cyj­nych i ma­te­ria­łu zmie­nia­ją­ce­go po­la­ry­za­cję światła zależnie od pola elek­trycz­ne­go (efekt Kerra).

Rozkład odpowiedzi

wystrzałów z broni palnej
startów rakiet
eksplozji bomb jądrowych
fal dźwiękowych
odpowiedzi
flagFinlandia
7%
7%
85%
0%
14
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
7%
0%
78%
14%
28
flagWłochy
12%
2%
72%
12%
40
flagSzwajcaria
14%
0%
71%
14%
14
flagHolandia
16%
6%
61%
16%
49
flagSzwecja
12%
0%
60%
27%
33
flagAustralia
17%
4%
60%
17%
23
flagNorwegia
19%
2%
58%
19%
36
flagGrecja
11%
17%
58%
11%
17
flagNiemcy
16%
8%
52%
22%
125
flagIndie
22%
10%
49%
17%
125
flagPolska
18%
9%
47%
24%
9059
flagWielka Brytania
16%
5%
46%
29%
267
flagStany Zjednoczone
21%
8%
45%
24%
332
flagIrlandia
14%
7%
42%
35%
28
flagFrancja
29%
11%
41%
17%
17
flagAustria
25%
12%
37%
25%
16
flagNieznany
21%
7%
35%
34%
596
flagKanada
15%
25%
30%
30%
20
flagUkraina
15%
7%
30%
38%
13

Płeć

men46%
women50%
wystrzałów z broni palnej
18%
19%
startów rakiet
6%
10%
eksplozji bomb jądrowych
46%
50%
fal dźwiękowych
28%
19%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Najszybsze aparaty fotograficzne w historii skonstruowane były w celu wykonywania zdjęć konkretnych obiektów. Jakich?
10364
47%

Szczegóły

Autor: Teddy
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.