This question is deleted
utworzył Ksena 🌸 25 października 2018 22:25:33

Największa ze pszczół to?

Pszczoła skalista
Pszczoła całująca
Afrykańska pszczoła miodna
Pszczoła ziemna
Pszczoła skalista największa ze pszczół. Żyje w bardzo nieprzyjaznych warunkach środowiska. Pszczoły te miejsc swego bytowania wyszukują w niedostępnych zagłębieniach skalnych. Pszczoły te żyją na wysokości 1600-3500 m n.p.m.
Ksena 🌸
zasięg: raczej globalneBłonkówki AzjiPszczołowate

Odpowiedzi według kraju

Pszczoła skalista
Pszczoła całująca
Afrykańska pszczoła miodna
Pszczoła ziemna
odpowiedzi
flagPolska
22%
10%
56%
11%
258