Nazwa którego ptaka nie pasuje?

gżegżółka
115
kukułka
55
cukrówka
475
zazula
195
Za wyjątkiem cukrówki - która jest regionalnym określeniem dzikiego gołębia, sierpówki - wszystkie pozostałe nazwy odnoszą się do kukułki.
popraw to pytanie
smyru
zasięg: raczej specyficzne dla językaetymologiejęzyk polskiptakiptaki Polski
Ilustracja: GabrielBuissart