Nurt stylistyczny Rokoko przypadał na lata?

1677-1719
1720-1790
1730-1799
1740-1800
Rokoko – nurt stylistyczny, obecny zwłaszcza w architekturze wnętrz, ornamentyce, rzemiośle artystycznym i malarstwie, występujący w sztuce europejskiej w latach ok. 1720-1790. Nurt rokokowy wyróżnia się także w dziejach literatury.
Marko 1.
0
Popraw to pytanie
6
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej globalneHistoria sztuki nowożytnej według epokRokokostyle

Odpowiedzi według kraju

1677-1719
1720-1790
1730-1799
1740-1800
odpowiedzi
flagPolska
32%
28%
28%
12%
25