Oś obrotu większości ciał niebieskich (dotyczy to również planet Układu Słonecznego) podlega;

Recesji
96
Precesji
369
Deflacji
136
Progresji
131
Siły zewnętrzne (precesyjne) działające na Ziemię od Słońca i Księżyca powodują odchylenie osi od jej kierunku. Precesja osi Ziemi została odkryta przez Hipparcha w 130 roku p.n.e. Możliwe, że zjawisko to było znane i obserwowane w starożytnym Sumerze, a później w Egipcie.
popraw to pytanie
Tschuka
zasięg: raczej globalneastronomiakosmos