O tym, że iloczyn wyznaczników macierzy jest równy wyznacznikowi iloczynu macierzy, mówi twierdzenie:

Leibniza
85
Lebesgue'a
76
Riemanna
68
Cauchy'ego
61
Twierdzenie Cauchy'ego o wyznacznikach macierzy stanowi jedną z podstawowych własności w teorii macierzy. Jest wykorzystywane w dowodach wielu twierdzeń dotyczących macierzy kwadratowych.
popraw to pytanie
Bonawentura
zasięg: raczej globalnematematyka
Ilustracja: Dan Bach