Obecność jakiego gatunku sprzyja występowaniu hajstry w lesie?

orlik pospolity
29
żaba moczarowa
273
bóbr europejski
147
rak rzeczny
38
Obecności występowania bociana czarnego sprzyjają bobry, dzięki którym na terenach leśnych powstają płytkie rozlewiska.
popraw to pytanie
muszmen
zasięg: raczej specyficzne dla językafaunalasleśne zwierzętaleśnictwoornitologiaptakiptaki Polskizoologia
Ilustracja: Mateja Bedenčič