Od czego pochodzi nazwa Kaplicy Sykstyńskiej?

papieża Sykstusa IV
8405
świętej Sykstyny
1049
Sykstynusu, jednego z wzgórz Rzymu
1683
seksty, szóstej godziny kanonicznej w liturgii godzin
1373
Nazwa kaplicy upamiętnia papieża Sekstusa IV, na zlecenie którego została odrestaurowana w latach 1477-1480. To on sprowadził do Rzymu wielkich artystów wczesnego renesansu.
popraw to pytanie
globalquiz.org
zasięg: raczej globalnechrześcijaństwoRzymsztuka