Od czego pochodzi staropolska, słowiańska nazwa miesiąca marzec - brzezeń?

rzek występujących z brzegów
brzóz
bazi
topienia Marzanny
Nazwa brzezeń odnosi się do zbie­ra­nej w tym czasie oskoły, soku bu­dzą­cych się ze snu zimowego brzóz. Do dziś nazwy tej używają Czesi i Ukra­iń­cy. Z kolei Bia­ło­ru­si­ni z tego samego powodu okre­śla­ją marzec - sokawik.

Rozkład odpowiedzi

rzek występujących z brzegów
brzóz
bazi
topienia Marzanny
odpowiedzi
flagPolska
18%
33%
27%
20%
1819
flagWielka Brytania
8%
30%
34%
26%
23
flagNieznany
21%
29%
28%
20%
271
flagNiemcy
12%
25%
43%
18%
16

Płeć

men27%
women29%
rzek występujących z brzegów
19%
19%
brzóz
27%
29%
bazi
30%
30%
topienia Marzanny
22%
20%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Od czego pochodzi staropolska, słowiańska nazwa miesiąca marzec - brzezeń?
2190
32%

Szczegóły

Autor: smyru
Ilustracja: Marcin Chady
Czytaj więcej: www.slawoslaw.pl
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.