"Order Uśmiechu" powstał dzięki inicjatywie ...

Kuriera Polskiego
Sztandaru Młodych
Trybuny Ludu
UNICEF-u
Na pomysł nadawania Orderu wpadła w 1968 redakcja „Kuriera Polskiego”, którego redaktorem naczelnym był Cezary Leżeński. Inspiracją był wywiad z Wandą Chotomską z okazji 5-lecia dobranocki dla dzieci Jacek i Agatka.
🌷
-2
Popraw to pytanie
2
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej specyficzne dla krajuczasopismahistoriaodznaczeniaPRLuśmiech

Odpowiedzi według kraju

Kuriera Polskiego
Sztandaru Młodych
Trybuny Ludu
UNICEF-u
odpowiedzi
flagPolska
16%
43%
9%
29%
566