Państwem podwójnie śródlądowym jest

Tadżykistan
Kazachstan
Kirgistan
Uzbekistan
Kraje po­dwój­nie śród­lą­do­we − państwa, które nie po­sia­da­ją dostępu do morza i graniczą wy­łącz­nie z pań­stwa­mi śród­lą­do­wy­mi. Obecnie (gru­dzień 2017) są 2 takie kraje, Liech­ten­ste­in i Uz­be­ki­stan. Uz­be­ki­stan graniczy tylko z krajami śród­lą­do­wy­mi: Afga­ni­sta­ne­m, Ka­zach­sta­ne­m, Kir­gi­sta­ne­m, Ta­dży­ki­sta­nem i Turk­me­ni­sta­nem.

Rozkład odpowiedzi

Tadżykistan
Kazachstan
Kirgistan
Uzbekistan
odpowiedzi
flagPolska
13%
34%
18%
33%
471
flagWielka Brytania
21%
35%
14%
28%
14
flagNieznany
25%
39%
10%
25%
28
flagStany Zjednoczone
33%
33%
11%
22%
18

Płeć

men34%
women37%
Tadżykistan
17%
6%
Kazachstan
28%
38%
Kirgistan
19%
16%
Uzbekistan
34%
37%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Państwem podwójnie śródlądowym jest
557
35%

Szczegóły

Autor: BeaJ
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.