Pakt trzech został zawarty 27 września 1940 roku w Berlinie między ...

Niemcami, Włochami, Japończykami
Niemcami, Francuzami, Brytyjczykami
Niemcami, Węgrami, Bułgarami
Niemcami, Chińczykami, Norwegami
po­ro­zu­mie­nie, które zostało pod­pi­sa­ne przez rządy Niemiec, Włoch i Japonii 27 września 1940 w Ber­li­nie, w trakcie II wojny świa­to­wej. Miał za zadanie sfor­ma­li­zo­wa­nie współ­pra­cy tych trzech państw.

Rozkład odpowiedzi

Niemcami, Włochami, Japończykami
Niemcami, Francuzami, Brytyjczykami
Niemcami, Węgrami, Bułgarami
Niemcami, Chińczykami, Norwegami
odpowiedzi
flagHolandia
89%
5%
2%
2%
37
flagNieznany
85%
6%
6%
0%
934
flagNorwegia
83%
0%
5%
5%
18
flagFrancja
83%
11%
0%
0%
18
flagWłochy
83%
8%
0%
0%
12
flagPolska
80%
11%
5%
1%
8118
flagSzwecja
75%
12%
8%
0%
24
flagWielka Brytania
74%
18%
6%
0%
162
flagStany Zjednoczone
73%
15%
4%
0%
45
flagHiszpania
72%
18%
9%
0%
11
flagNiemcy
71%
15%
9%
0%
123
flagIrlandia
67%
21%
7%
0%
28

Płeć

men84%
women71%
Niemcami, Włochami, Japończykami
84%
71%
Niemcami, Francuzami, Brytyjczykami
8%
17%
Niemcami, Węgrami, Bułgarami
6%
8%
Niemcami, Chińczykami, Norwegami
0%
2%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Pakt trzech został zawarty 27 września 1940 roku w Berlinie między ...
9669
80%

Szczegóły

Autor: Dariusz Duczyminski
Ilustracja: Gianpiero Addis
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.