Pierwszą Pielęgniarką w Polsce, która otrzymała tytuł Doktora Honoris Causa AM w Lublinie była:

Hanna Chrzanowska
Anna Iżycka - Kowalska
Janina Fetlińska
Rachela Hutner
Rachela Hutner otrzymała za swą pracę bardzo wiele znaczących odznaczeń i dowodów szacunku i uznania. Wydarzeniem niezwykłej rangi stało się nadanie honorowego stopnia naukowego przez wyższe uczelnie osobom szczególnie zasłużonym dla nauki. 27 kwietnia 1995r Rachela Hutner otrzymała tytuł doktora honoris causa, nadany przez Akademię Medyczną w Lublinie. Było to pierwsze tego typu wydarzenie w skali europejskiej. W tym samym roku została odznaczona najcenniejszym dla pielęgniarstwa Medalem Florence Nightingale.
Dorota
0
Popraw to pytanie
0
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej globalnepielęgniarstwo