Kto dokonał pierwszych zaślubin Polski z morzem po odzyskaniu niepodległości?

Piłsudski
Paderewski
Mościcki
Haller
10 lutego 1920 generał Józef Haller wraz z mi­ni­strem spraw we­wnętrz­nych Sta­ni­sła­wem Woj­cie­chow­skim oraz nową ad­mi­ni­stra­cją Wo­je­wódz­twa Po­mor­skie­go przybył do Pucka, gdzie dokonał sym­bo­licz­nych zaślubin Polski z Bał­ty­kiem. W ręce Józefa Hallera zostały po­da­ro­wa­ne dwa pla­ty­no­we pier­ście­nie.

Rozkład odpowiedzi

Piłsudski
Paderewski
Mościcki
Haller
odpowiedzi
flagNiemcy
18%
3%
3%
74%
27
flagWielka Brytania
17%
0%
21%
60%
23
flagPolska
17%
12%
13%
55%
1185
flagNieznany
30%
17%
9%
42%
82

Płeć

men51%
women38%
Piłsudski
18%
20%
Paderewski
16%
11%
Mościcki
13%
29%
Haller
51%
38%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kto dokonał pierwszych zaślubin Polski z morzem po odzyskaniu niepodległości?
1375
55%
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.