Po dodaniu do pewnej liczby połowy jej wartości i następnie wyciągnięciu z niej pierwiastka otrzymamy jej połowę. Jaka to liczba?

1
158
4
446
6
702
10
84
1.Po dodaniu do liczby połowy jej war­to­ści: 6 + 3 = 9 2.Na­stęp­nie wy­cią­gnie­my z niej pier­wia­stek otrzy­ma­my jej połowę: √9 = 3 | 6 : 3 = 0,5 (po­ło­wa)
popraw to pytanie
lukasz Poland
zasięg: raczej specyficzne dla językaautor: lukasz Polandliczbymatematykapierwiastkizagadki