Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. zaproponowano zmianę nazwy używanej waluty z marki polskiej na:

złoty
455
lech
100
pol
43
Wszystkie odpowiedzi są poprawne
420
Wśród proponowanych nazw nowej waluty II Rzeczypospolitej największą popularnością cieszyły się „lech”, „pol” i „złoty”. Ostatecznie wybrano nazwę złoty, która odwoływała się do historycznej jednostki monetarnej Królestwa Polskiego (kongresowego).
popraw to pytanie
Biały Zakon
zasięg: raczej specyficzne dla krajuekonomiahistoria Polskiwaluty