Podaj datę rozpoczęcia operacji Overlord

11.06.1943
06.02.1944
06.06.1944
06.11.1945
Lą­do­wa­nie w Nor­man­dii (o­pe­ra­cja Neptun) – wstępna faza operacji Over­lor­d, naj­więk­sza pod względem użytych sił i środków operacja de­san­to­wa w historii wojen. Miała na celu otwarcie w za­chod­niej Europie tzw. drugiego frontu w eu­ro­pej­skim teatrze działań II wojny świa­to­wej. Operacja została prze­pro­wa­dzo­na we wtorek 6 czerwca 1944 pod do­wódz­twem gen. Eisen­ho­we­ra, a trzon sił in­wa­zyj­nych sta­no­wi­ły wojska ame­ry­kań­skie, bry­tyj­skie i ka­na­dyj­skie. Warto wspo­mnie­ć, że inwazję po­prze­dzi­ła Operacja For­ti­tu­de, dzięki której Alianci na­po­tka­li o wiele mniejszy opór niż gdyby się nie po­wio­dła.

Rozkład odpowiedzi

11.06.1943
06.02.1944
06.06.1944
06.11.1945
odpowiedzi
flagWielka Brytania
14%
0%
74%
11%
27
flagNiemcy
8%
13%
69%
8%
23
flagPolska
14%
18%
61%
5%
3054
flagNieznany
18%
17%
58%
4%
568

Płeć

men59%
women47%
11.06.1943
16%
20%
06.02.1944
16%
24%
06.06.1944
62%
49%
06.11.1945
5%
6%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Podaj datę rozpoczęcia operacji Overlord
3539
59%

Szczegóły

Autor: Tomash Atawin
Ilustracja: PhotosNormandie

Historia

29 maja 2017 21:36:13 utworzył Tomash Atawin »
13 czerwca 2017 15:54:45 zmienił Tefilek »
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.