"Pozycja fan" to najbardziej charakterystyczna pozycja w:

walcu angielskim i walcu wiedeńskim
foxtrocie i quickstepie
rumbie i cha-chy
sambie i paso doble
"Fan" to naj­bar­dziej cha­rak­te­ry­stycz­na pozycja w rumbie oraz cha-chy, prawie zawsze wy­stę­pu­ją­ca w cho­re­ogra­fiach w tych tańcach. W tej pozycji tancerze stoją przodem do pu­blicz­no­ści, daleko od siebie, trzy­ma­jąc się za jedną rękę, wolne ręce wy­su­nię­te do boków, ciężar na biodrach naj­bar­dziej od­da­lo­nych od siebie. Pozycja ta jest pozycją przej­ścio­wą między wieloma fi­gu­ra­mi, np. między "open hip twist", a "a­le­ma­na" lub "hockey stick".

Rozkład odpowiedzi

walcu angielskim i walcu wiedeńskim
foxtrocie i quickstepie
rumbie i cha-chy
sambie i paso doble
odpowiedzi
flagNieznany
0%
6%
75%
18%
16
flagPolska
12%
16%
45%
23%
296

Płeć

men41%
women50%
walcu angielskim i walcu wiedeńskim
8%
8%
foxtrocie i quickstepie
20%
17%
rumbie i cha-chy
41%
50%
sambie i paso doble
30%
23%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
"Pozycja fan" to najbardziej charakterystyczna pozycja w:
344
46%

Szczegóły

Autor: Bonawentura
Ilustracja: Ailura
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.