Pretekstem wybuchu jakiej wojny była próba zapobieżenia "efektowi domina"?

Konflikt koreański
Kryzys kubański
Konflikt sueski
Wojna w Wietnamie
W polityce prowadzonej przez amerykańską administrację na przełomie lat 60. i 70. XX wieku uznano, że wskutek efektu domina istnieje niebezpieczeństwo rewolucji komunistycznych w państwach sąsiadujących z wyzwolonym spod protekcji francuskiej Wietnamem. Próba zapobieżenia temu efektowi była pretekstem do amerykańskiej interwencji w Wietnamie która pochłonęła 50 tys. Amerykanów.
Ts
0
Popraw to pytanie
3
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej globalnehistoriakonflikty zbrojnepolitykaUSAWietnamwojny

Odpowiedzi według kraju

Konflikt koreański
Kryzys kubański
Konflikt sueski
Wojna w Wietnamie
odpowiedzi
flagNiemcy
17%
16%
10%
53%
73
flagAustria
10%
20%
10%
50%
10
flagPolska
15%
27%
11%
44%
2332
flagWielka Brytania
21%
34%
26%
13%
23