Pretekstem wybuchu jakiej wojny była próba zapobieżenia "efektowi domina"?

Konflikt koreański
Kryzys kubański
Konflikt sueski
Wojna w Wietnamie
W polityce prowadzonej przez amerykańską administrację na przełomie lat 60. i 70. XX wieku uznano, że wskutek efektu domina istnieje niebezpieczeństwo rewolucji komunistycznych w państwach sąsiadujących z wyzwolonym spod protekcji francuskiej Wietnamem. Próba zapobieżenia temu efektowi była pretekstem do amerykańskiej interwencji w Wietnamie która pochłonęła 50 tys. Amerykanów.
Ts
0
Popraw to pytanie
3
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej globalnehistoriakonflikty zbrojnepolitykaUSAWietnamwojny

Odpowiedzi według kraju

Konflikt koreański
Kryzys kubański
Konflikt sueski
Wojna w Wietnamie
odpowiedzi
flagNiemcy
15%
13%
7%
60%
51
flagPolska
15%
28%
11%
44%
1894
flagWielka Brytania
23%
35%
23%
11%
17