Kim jest prorektor?

jest zastępcą rektora
4681
jest przełożonym rektora
2472
jest kandydatem na rektora
1028
jest to rektor-emeryt
1015
Prorektor to pracownik uczelni pełniący funkcje administracyjno-reprezentacyjne jako zastępca rektora uczelni.
popraw to pytanie
Agnieszka Pawelska
zasięg: raczej specyficzne dla językajęzyk polskikulturanaukauniwersytety