Jak nazywa się przedstawiona na zdjęciu dolina rzeczna?

niecka
1287
jar
4786
wąwóz
4020
wcioś
718
Jar to rodzaj doliny U-kształtnej, na dnie której płynie ciek i występuje terasa zalewowa. Suchą doliną odpowiadającą jarowi jest parów. Wąwóz natomiast posiada strome ściany i płaskie dno, po którym nie płynie żadna rzeka, lecz często biegnie leśna droga.
popraw to pytanie
KYRTAPS
zasięg: raczej specyficzne dla językageografiageologiarzeki
Ilustracja: Meteor2017