Przez ile państw przepływa Wołga, najdłuższa europejska rzeka?

jedno
trzy
cztery
pięć
Wołga, najdłuższa europejska rzeka płynie wyłącznie przez Rosję, tylko skrajne wschodnie ramię delty – Kigacz wyznacza granicę z Kazachstanem. W wyniku prowadzonej w czasach radzieckich budowy licznych zbiorników retencyjnych i regulacji koryta bieg Wołgi został skrócony o ponad 160 km.
Marko1
0
Popraw to pytanie
8
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej globalnegeografiarzeka WołgarzekiRzeki w obwodzie moskiewskim
Quiz o rzekachQuiz geograficzny
  Będziesz grać jako

Odpowiedzi według kraju

jedno
trzy
cztery
pięć
odpowiedzi
flagPolska
66%
12%
10%
10%
170