Ptak przedstawiony na zdjęciu to...

Jemiołuszka zwyczajna
721
Jer zwyczajny
112
Krzyżodziób świerkowy
96
Grubodziób zwyczajny
70
Jemiołuszka zwyczajna (Bombycilla garrulus) to ptak z rodziny jemiołuszek. Zamieszkuje Skandynawię, północną Rosję i Kanadę. W zimę można ją spotkać w Polsce siedzącą na jemiole bądź na innym krzewie z owocami, których jest smakoszem (ale tylko w zimę).
popraw to pytanie
Raczek246
zasięg: raczej globalnebiologiaornitologiaprzyrodaptakiptaki Polskizoologiazwierzęta