Reformatorem działającym w jakim mieście był Jan Hus?

Bratysławie
Padwie
Rzymie
Pradze
Czeski duchowny i bohater na­ro­do­wy, filozof, re­for­ma­tor Ko­ścio­ła, pre­kur­sor pro­te­stan­ty­zmu, profesor Uni­wer­sy­te­tu Pra­skie­go. Dzia­łal­ność Husa, in­spi­ro­wa­na myślą Johna Wy­clif­fe­’a, była za­po­wie­dzią po­dob­ne­go wy­stą­pie­nia Marcina Lutra sto lat później.

Rozkład odpowiedzi

Bratysławie
Padwie
Rzymie
Pradze
odpowiedzi
flagFrancja
0%
0%
7%
92%
13
flagKanada
10%
0%
0%
90%
10
flagNiemcy
14%
11%
3%
70%
62
flagWielka Brytania
17%
11%
2%
67%
108
flagStany Zjednoczone
17%
14%
0%
67%
28
flagPolska
15%
13%
4%
66%
5409
flagHolandia
17%
11%
5%
64%
17
flagNieznany
19%
13%
5%
61%
820
flagIrlandia
23%
17%
0%
58%
17
flagWłochy
33%
8%
0%
50%
12

Płeć

men66%
women57%
Bratysławie
17%
18%
Padwie
11%
20%
Rzymie
4%
4%
Pradze
66%
57%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Reformatorem działającym w jakim mieście był Jan Hus?
6603
65%

Szczegóły

Autor: Hanna Kaminska
Ilustracja: Roman Boed
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.