Ser o nazwie "Cuchnący Biskup " wytwarzany jest;

w Anglii
w Belgii
w Szwajcarii
we Francji
Cuchnący Biskup wy­twa­rza­ny jest od 1972 w połd -zach. Anglii . Jego spe­cy­ficz­ny zapach po­rów­nu­je się do odoru starych skar­pe­tek i mokrych ręcz­ni­ków lub szatni w klubie rugby. Tę cha­rak­te­ry­stycz­ną woń po­zy­sku­je się dzięki myciu sera w wywarze z gruszek o nazwie Stinking Bishop. Tradycję tę za­po­cząt­ko­wa­li naj­praw­do­po­dob­niej cystersi

Rozkład odpowiedzi

w Anglii
w Belgii
w Szwajcarii
we Francji
odpowiedzi
flagPolska
39%
17%
26%
16%
279

Płeć

men33%
women31%
w Anglii
33%
31%
w Belgii
18%
25%
w Szwajcarii
33%
25%
we Francji
14%
17%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Aus welchem Land stammt der Käse Stinkender Bischof?
0
0%
flag
Ser o nazwie "Cuchnący Biskup " wytwarzany jest;
310
40%

Szczegóły

Autor: Tschuka
Ilustracja: Ryan Snyder
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.