Skąd pochodzi polski zwyczaj salutowania dwoma palcami?

z prawosławia
od dwukolorowej flagi
ku czci poległego bohatera
nie wiadomo
Istnieją różne in­ter­pre­ta­cje pol­skie­go salutu woj­sko­we­go, ale żadna nie została po­twier­dzo­na. Wiemy, że za­po­cząt­ko­wa­ny został w armii Kró­le­stwa Kon­gre­so­we­go. Wg nie­któ­rych na wzór salutu ro­syj­skie­go (sic). Wg innego przekazu miał być przyjęty na cześć bo­ha­ter­stwa gońca, który stracił 2 palce od szrap­ne­la, mimo tego za­sa­lu­to­wa­ł, zdał meldunek i zmarł.

Rozkład odpowiedzi

z prawosławia
od dwukolorowej flagi
ku czci poległego bohatera
nie wiadomo
odpowiedzi
flagNiemcy
7%
7%
0%
84%
13
flagStany Zjednoczone
0%
0%
10%
80%
10
flagPolska
7%
16%
32%
43%
1363
flagNieznany
9%
20%
40%
29%
74
flagWielka Brytania
14%
19%
47%
19%
21

Płeć

men32%
women41%
z prawosławia
9%
13%
od dwukolorowej flagi
16%
17%
ku czci poległego bohatera
41%
27%
nie wiadomo
32%
41%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Skąd pochodzi polski zwyczaj salutowania dwoma palcami?
1541
43%

Szczegóły

Autor: smyru
Ilustracja: wikimedia
Czytaj więcej: www.pb.pl
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.