Skąd pochodził Anaksymander, jeden z pierwszych jońskich filozofów przyrody?

z Miletu
z Efezu
ze Smyrny
z Kolofonu
Anaksymander z Miletu (ok. 610-546 p.n.e.) był jednym z pierwszych jońskich filozofów przyrody, prawdopodobnie uczeń Talesa. Podejrzewa się, że był autorem pierwszego w historii ludzkości dzieła filozoficznego, znanego pod tytułem Περὶ φύσεως (O naturze). Był twórcą pierwszej mapy świata i autorem tezy, że gwiazdy krążą wokół Gwiazdy Polarnej. Był również pierwszym filozofem sugerującym, że powierzchnia Ziemi jest zakrzywiona, oraz że może ona „pływać” w przestrzeni.
Sens
0
Popraw to pytanie
3
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej globalneastronomiafilozofianaukaprzyrodastarożytna Grecja

Odpowiedzi według kraju

z Miletu
z Efezu
ze Smyrny
z Kolofonu
odpowiedzi
flagPolska
23%
20%
36%
20%
414